התחברות למערכת משו"ב למורים

שים לב!
בהתחברותך למערכת נשמרים נתונים המזהים את מחשבך
בנתונים אלו יעשה שימוש רק במקרה של חשד לשימוש לרעה במערכת
התחברותך מהווה הסכמה לכך!
Available on the
App Store

Available on
Google Play